Ấm sắc thuốc

Ấm sắc thuốc tự động HYTECH HY-33A

1257872783_am_hinh_nguoi_250

Giá chỉ: 345.000 Đ

Đặc điểm  Ấm sắc thuốc tự động HYTECH HY-33A Sắc thuốc tự động, an toàn, tiện lợi Thân ấm làm bằng gốm theo tiêu chuẩn của Nhật Bản Tự động chuyển sang giữ ấm ở nhiệt độ 70°C khi lượng

Siêu sắc thuốc tự động HYTECH HY-33B2

1256871869_CK-33SA_250

Giá chỉ: 325.000 Đ

Đặc điểm Siêu sắc thuốc tự động HYTECH HY-33B2 Sắc thuốc tự động, an toàn, tiện lợi Thân ấm làm bằng gốm theo tiêu chuẩn của Nhật Bản Tự động chuyển sang giữ ấm ở nhiệt độ 70°C khi lượng

Ấm sắc thuốc tự động HYTECH HY-33A2

1256807927_CK-33C250_250

Giá chỉ: 320.000 Đ

Đặc điểm ấm sắc thuốc tự động HYTECH HY-33A2 Sắc thuốc tự động, an toàn, tiện lợi Thân ấm làm bằng gốm theo tiêu chuẩn của Nhật Bản Tự động chuyển sang giữ ấm ở nhiệt độ 70°C khi lượng

Hình ảnh Ấm sắc thuốc tự động HYTECH HY-33D

1257871391_am_lau_250_2

Giá chỉ: 240.000 Đ

Đặc điểm ấm sắc thuốc tự động HYTECH HY-33D Sắc thuốc tự động, an toàn, tiện lợi Thân ấm làm bằng gốm theo tiêu chuẩn của Nhật Bản Tự động chuyển sang giữ ấm ở nhiệt độ 70°C khi lượng

Ấm sắc thuốc tự động HYTECH HY-34A

1257868667_IMG_0571_250

Giá chỉ: 390.000 Đ

Đặc điểm ấm sắc thuốc tự động HYTECH  HY-34A Sắc thuốc tự động, an toàn, tiện lợi Thân ấm làm bằng gốm theo tiêu chuẩn của Nhật Bản Tự động chuyển sang giữ ấm ở nhiệt độ 70°C khi lượng

Ấm sắc thuốc tự động HYTECH HY-33E

1257870761_am_sac_thuoc_xanh_250_2

Giá chỉ: 270.000 Đ

Đặc điểm ấm sắc thuốc tự động HYTECH HY-33E Sắc thuốc tự động, an toàn, tiện lợi Thân ấm làm bằng gốm theo tiêu chuẩn của Nhật Bản Tự động chuyển sang giữ ấm ở nhiệt độ 70°C khi lượng

Ấm sắc thuốc tự động HYTECH HY-33B

1257873715_am_rong_250

Giá chỉ: 345.000 Đ

Đặc điểm  Ấm sắc thuốc tự động HYTECH HY-33B Sắc thuốc tự động, an toàn, tiện lợi Thân ấm làm bằng gốm theo tiêu chuẩn của Nhật Bản Tự động chuyển sang giữ ấm ở nhiệt độ 70°C khi lượng

Ấm sắc thuốc tự động Bình An BA 86

1256870618_250_1

Giá chỉ: 290.000 Đ

Đặc điểm ấm sắc thuốc tự động Bình An BA 86 Tự động sắc thuốc. Tự động điều chỉnh nhiệt độ và thời gian Độ sôi và độ tràn nước đạt tiêu chuẩn Lựa chọn thời gian nhanh và thuận

Ấm sắc thuốc tự động Bình An BA 2086

1256870100_250

Giá chỉ: 320.000 Đ

Đặc điểm ấm sắc thuốc tự động Bình An BA 2086 Tự động sắc thuốc. Tự động điều chỉnh nhiệt độ và thời gian Độ sôi và độ tràn nước đạt tiêu chuẩn  Lựa chọn thời gian nhanh và thuận

Ấm sắc thuốc tự động điều khiển Hàn Quốc(Korea)[KDWP-3800T]

1256871249_han-quoc_250

Giá chỉ: 1.470.000 Đ

Đặc điểm ấm sắc thuốc Hàn Quốc (Korea) KDWP-3800T Ấm Sắc thuốc bắc hàn quốc Korea điện tử Tự động chuyển sang chế độ giữ ấm (70oC) khi lượng nước còn 1/3 nước trong ấm Chế độ chống cạn nước